Bildkälla: Stockfoto

Adrigo Small & Midcap L/S ökade 7,21 procent i augusti - fortsatte öka innehavet i Kahoot

Fonden Adrigo Small & Midcap L/S steg 7,21 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,74 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,43 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Av fondens större innehav var bland annat Kahoot och Veoneer de mest positiva bidragsgivarna till fondens avkastning. Andra innehav som också steg under perioden var Urb-it, Vaccibody, Initiator Pharma och Profoto. Utöver dessa hade fondens blankade innehav också en positiv påverkan på avkastningen under augusti.

Gällande Kahoot menar förvaltarna att de fortsatte öka sin position i bolaget under inledningen av augusti då de menade att förväntningarna inför kvartalsrapporten var alldeles för låga. Fonden lyckades att pricka in tidpunkten för investeringen väl då Kahoots rapport togs emot med stor entusiasm från marknaden. Förvaltarna har även efter rapporten valt att öka sitt innehav i aktien.

Under perioden har fonden inväntat ett ytterligare bud på Veoneer då de ansåg att Magnas bud var snålt tilltaget. Ett konkurrerande bud kom från Qualcomm, som för övrigt är Veoneers partner i mjukvarubolaget Arriver. Efter att ha utvärderat förutsättningarna för fler bud och det faktum att budet är i dollar har fonden valt att avyttra sitt innehav i aktien.

"Kursrörelserna vid kvartalsrapporter har fortsatt varit kraftiga och enligt vår mening, i vissa
fall överdrivna. Arla Plast är ett bra exempel där vi haft en mindre initial investering sedan börsintroduktionen i maj. Bolaget gynnades kraftigt av pandemin under andra kvartalet 2020 och vi var inställda på minskande volymer i år. Marknaden blev dock uppenbarligen överraskad och aktien föll med dryga 10 procent under rapportdagen. Vi passade då på att öka innehavet till en vad vi anser vara en klart attraktiv nivå", skriver förvaltarna.

Adrigo Small & Midcap L/S, %augusti, 2021
Fond MM, förändring i procent7,21
Index MM, förändring i procent2,74
Fond i år, förändring i procent-0,43
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER