Bildkälla: Stockfoto

Africa Oil rapporterar positivt nettoresultat i andra kvartalet

Lundinsfärens oljebolag Africa Oil redovisar en vändning av nettoresultatet till vinst drivet av utdelning från investeringen i nigerianska oljebolaget Prime som Africa Oil är hälftenägare i.

Vinstdelning från Prime uppgick till 31,7 miljoner dollar (0.

Resultatet efter skatt blev 19,2 miljoner dollar (-9,5).

Resultat per aktie hamnade på 0,04 dollar (-0,02).

Likvida medel uppgick till 39,4 miljoner dollar. Vid årsskiftet var nivån 329,5. Minskningen förklaras främst av bolagets investering i Prime.

Bolaget uppger i rapporten att de kan komma behöva genomföra ytterligare extern finansiering, vilket kan omfatta nyemission, lån, utfarmning eller avyttringar.

Africa Oil, MUSDQ2-2020Q2-2019
Nettoresultat19,2-9,5
Resultat per aktie, USD0,04-0,02
Likvida medel39,4
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER