Bildkälla: Stockfoto

Amhult 2 ökade förvaltningsresultatet, stora värdeförändringar av fastigheter

Fastighetsbolaget Amhult 2 redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Bolaget har gett ut covid-19 rabatter om knappt 315 000 till fyra hyresgäster i utsatta branscher.

Hyresintäkterna uppgick till 14,1 miljoner kronor (11,5), en ökning med 22,6 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 7,9 miljoner kronor (5,7), en ökning med 38,6 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 29,8 miljoner kronor (8,2), en ökning med 263,4 procent mot föregående år.

Värdeförändringar av fastigheter uppgick till 29,7 miljoner kronor (4,5).

Ingen utdelning föreslås (0).

Substansvärde per aktie låg på 91,64 kronor (85,23).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 103,77 kronor (95,83).

Amhult 2 har en snittbeläggning om 66 procent för år 2020.

"I det korta perspektivet, ser jag en fortsatt stabil marknad där vi befinner oss. Långsiktigt fortsätter vi därmed att arbeta enligt styrelsens strategi med att utveckla projektverksamheten. Det finns en efterfrågan på det som vi gör bra: att bygga nya hyresrätter till ett rimligt pris med god avkastning", kommenterar vd:n Maria Nord Loft.
Amhult 2, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter14,111,522,6%
Förvaltningsresultat7,95,738,6%
Nettoresultat29,88,2263,4%
Substansvärde per aktie, kronor91,6485,237,5%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor103,7795,838,3%
Utdelning per aktie, kronor00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER