Bildkälla: Stockfoto

APAC rapporterar som väntat röda siffror

Spac-bolaget APAC, som gick in på Nasdaq Stockholm i maj 2021, redovisar som väntat ingen omsättning och röda siffror för det fjärde kvartalet 2021.

Rörelseresultatet och nettoresultatet blev -0,4 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,6 miljoner kronor. Nettokassan uppgick till 14,3 miljoner kronor.

APACs verksamhet består uteslutande i att identifiera, utvärdera och förvärva ett målbolag. Bolaget fortsätter arbetet med att identifiera målbolag och ser med tillförsikt på möjligheten att genomföra ett förvärv under investeringsperioden, skriver bolaget.

APAC, MkrQ4-2021
Rörelseresultat-0,4
Resultat per aktie, kronor-0,04
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER