Bildkälla: Stockfoto

Aptahem: Ett potentiellt partneravtal ligger runt hörnet - Analyst Group

För ungefär en månad sedan ingick Aptahem en avsiktsförklaring med ett europeiskt läkemedelsbolag gällande utveckling, tillverkning och distribution av Apta-1. Eftersom Aptahem har haft regelbunden kontakt med denna part i över ett år och att båda parter därmed känner till varandra väl, kan det argumenteras för att förutsättningarna är goda för ett positivt utfall. Om ett licensavtal kommer på plats så skulle det högst troligt bli en stark värdedrivare i aktien.

Med tanke på vad som ligger i korten anser vi att nuvarande bolagsvärdering om 96 MSEK är för lågt givet potentialen, varför vi upprepar att vi fortsatt ser en högre uppsida från dagens nivåer och höjer vårt Base scenario till 4,5 kr (4,0), baserat på en riskjusterad nuvärdesmodell (rNPV).
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER