Bildkälla: Stockfoto

Aptahem minskar förlusten under tredje kvartalet

Forskningsbolaget Aptahem redovisar viss omsättning under tredje kvartalet samtidigt som rörelseförlusten minskade.

Omsättningen uppgick till totalt 19 tusen kronor.

Rörelseresultatet och resultatet före och efter skatt blev -4,1 miljoner kronor (-5,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,09 kronor (-0,13).

Likvida medel uppgick till 12,9 miljoner kronor (16,9).
"Även om corona-viruset fortsätter att ställa till det för oss alla så fortskrider våra aktiviteter i stort sett enligt plan. Vårt forskningsteam arbetar för fullt med att föra diskussioner med våra vetenskapliga samarbetspartners, förbereda för patent eller vetenskapliga publikationer och planera egna kompletterande studier", skriver vd Mikael Lindstam.

Aptahem, MkrQ3-2020Q3-2019
Nettoomsättning0,020,0
Rörelseresultat-4,1-5,5
Resultat före skatt-4,1-5,5
Nettoresultat-4,1-5,5
Resultat per aktie, kronor-0,09-0,13
Likvida medel12,916,9
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER