Bildkälla: Stockfoto

Arbetsmiljöverket har fattat beslut om föreläggande gentemot Gigger, bolaget överklagar

Arbetsmiljöverket har fattat beslut om föreläggande gentemot Saas-bolaget Gigger Group, vilket kommer att överklagas av bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

Gigger har skapat en plattform som gör det möjligt för gigarbetare och frilansare att, finna nya uppdrag, fakturera för uppdrag samt få sin löneadministration utförd. Baserat på en modern och egenutvecklad plattform digitaliserar och därmed förenklar Gigger administrationen av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, framhåller bolaget.

Bolaget kommunicerade till marknaden den 14 januari, genom det investerarmemorandum avseende den pågående nyemissionen, om underrättelsen från Arbetsmiljöverket, vilket även riktats mot andra aktörer i branschen, att Arbetsmiljöverket övervägde att fatta beslut om föreläggande gentemot Gigger.

Arbetsmiljöverket har nu fattat beslut om föreläggande gentemot Gigger att genomföra vissa undersökande arbetsmiljömässiga åtgärder rörande arbetsmiljön för Giggers gigarbetare. Föreläggandet är förenat med vite om 75 000 kronor.

Arbetsmiljöverket genomför just nu en riktad insats mot hela plattformsbranschen där Gigger är ett av de bolag de agerar gentemot.

Det skall i sammanhanget anges att Kammarrätten i Stockholm i ett mål mellan Arbetsmiljöverket och Gigger Groups konkurrent Cool Company, rörande sanktionsavgift enligt arbetsmiljölagen, ansett att något anställningsförhållande inte har uppstått för de gigarbetare som anmält uppdraget först efter att det har utförts. Arbetsmiljöverket har överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen som dock ännu ej har fattat något beslut om prövningstillstånd.

Det pågår delvis direkta, men också via branschorganisationen Plattformsföretagen dialoger med flera myndigheter såsom Skatteverket och Försäkringskassan.

"Gigger Group anser sig uppfylla sitt arbetsgivaransvar. Gigger AB kommer på goda grunder att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut om föreläggande", avslutar bolaget.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER