Bildkälla: Stockfoto

Archelon Natural Resources rörelseresultat blev -0,9 miljoner under första kvartalet

Prospekteringsbolaget Archelon Natural Resources redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Under kvartalet har bolaget startat ett dotterbolag samt beviljas undersökningstillstånd.

I januari 2022 beviljades Archelon av Bergsstaten undersökningstillstånd för området
Malmkärra nr 3 i Norbergs Kommun, Västmanlands län.

Den 4 maj 2022 meddelade Archelon att de har bildat ett dotterbolag till vilket bolagets tillgångar och intressen i det så kallade REE-projektet skall överföras. REE är förkortning för sällsynta jordartsmetaller.

Rörelseresultatet blev -0,9 miljoner kronor (0).

Resultatet efter skatt blev -0,9 miljoner kronor (0).

Resultat per aktie hamnade på -0,001 kronor (0).

Archelon Natural Resources bedriver i egen regi prospektering inriktad på sällsynta jordartsmetaller, ett projekt som påbörjades av Archelon och som efter verksamhetsöverlåtelsen drivs vidare av Archelon Natural Resources. Bolaget ansökte i oktober 2021 om undersökningstillstånd för ett av dessa målområden. Bolaget har också en aktieportfölj med innehav i större och mindre bolag som är inriktade på "Natural Resources".

Archelon Natural Resources, MkrQ1-2022Q1-2021
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-0,90
Nettoresultat-0,90
Resultat per aktie, kronor-0,0010
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER