Bildkälla: Stockfoto

Arctic Paper minskar omsättning men ökar vinsten under helåret 2018

Arctic Paper minskar omsättning men ökar vinsten under helåret 2018

Arctic Paper redovisar minskande omsättning under helåret 2018 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en vändning till vinst.

Omsättningen uppgick till 19,4 miljoner euro (21,2), en minskning med 8 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 8,5 miljoner euro (-7,4), med en rörelsemarginal på 43,8 procent.

Resultatet efter skatt blev 4,6 miljoner euro (-9,3).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -19,9 miljoner euro (26,8).

Företaget skriver i rapporten att 2018 var ett utmanande år för industrin som bolaget är verksamt i. Vd:n Michał Jarczyńsk skriver i en kommentar att företagets strategi är rätt, men uppger också att det finns en rad saker som bolaget kan göra för att stärka Arctic Papers konkurrenskraft. Framöver skall mer resurser läggas på effektivitet och produktivitet.

"Vägen till hållbart högre lönsamhet handlar inte bara om kostnadsbesparingar utan också om att bygga en stark prestationsorienterad kultur på Arctic Paper", skriver han.

Arctic Paper-chefen lyfter även upp Rottneros som ett viktigt nyckelinnehav.

Arctic Paper, MEUR 2 018 2 017 Förändring
Nettoomsättning 19,4 21,2 -8,5%
Rörelseresultat 8,5 -7,4
Rörelsemarginal 43,8%
Nettoresultat 4,6 -9,3
Kassaflöde från löpande verksamhet -19,9 26,8
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER