Bildkälla: Stockfoto

Embracer nytt innehav i Kavaljer Investmentbolagsfond

Fonden Kavaljer Investmentbolagsfond steg 2,8 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

I de inledande kommentarerna om den globala konjunkturen uttrycker förvaltaren en optimism kring ekonomins återhämtning.

"I Europa ser vi tydliga tecken på en förbättring efter nedstängningar och hårda restriktioner. Euroområdets inköpschefsindex för industrin steg till 47,5 i juni, jämfört med 39,4 föregående månad. Stödåtgärder och politiska åtgärder som vidtagits har haft en positiv konjunktureffekt. Vi förväntar oss en fortsatt återhämtning under resten av 2020 och 2021", skriver förvaltaren.

Med hänvisning till nya makrosiffror från USA tror förvaltaren på en positiv tillväxt även där.

Fondens bäst presterande innehav blev under juni Aker ASA, Svolder och Apple. Sämst utveckling under månaden hade Lundbergs, Johnson & Johnson och Berkshire & Hathaway. I juni avyttrade fonden innehavet i American States Water helt. Man minskade även i Latour. Däremot tog man in en nytt innehav i form av Embracer. Aktieandelen för fonden uppgick vid månadsskiftet till 94,8 procent. Största innehaven per utgången av månaden var Industrivärden, Investor och Bure med portföljvikterna 7,4, 7,2 respektive 5,9 procent.
Kavaljer Investmentbolagsfond, %juni, 2020
Fond MM, förändring i procent2,8
Index MM, förändring i procent3,0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER