Sponsrad

FrontOffice – VD Johan Lund berättar om ny storsatsning på IR och digital synlighet

Samtidigt som information rörande nyemissioner, IPO:s och satsningar på IR under den senaste tiden kommuniceras till marknaden rörande FrontOffices viktigaste intressebolag har det varit relativt tyst med information kring själva ägarbolaget. FrontOffice och dess organisation utgör dock själva navet i en växande företagsgruppering. Bolaget är idag noterat på NGM-börsens lista Nordic MTF.

Börsvärlden träffar i detta reportage FronOffices VD Johan Lund som berättar om en påbörjad större satsning inom digital synlighet (IR) och om varför han tycker att FrontOffice-aktien från nuvarande kursnivå har stor potential.

FrontOffice - ägandet av två IPO-aktuella tillväxtbolag i fokus

FrontOffice äger 30 procent av aktierna i företaget The Great Wild, Nordens största digitala jaktplattform. The Great Wild genomför just nu en större IR-satsning i flera finansiella mediekanaler och appen visar stadig tillväxt. Detta inför en konkret börsplan med sikte på NGM Nordic MTF.

Ett annat innehav är investmentbolaget Abelco som Börsvärlden gjorde ett reportage om i förra numret av Småbolagsbrevet. FrontOffice äger 18 procent av företagets aktier. Abelco framstår om man lyckas med sin offensiva strategi som en potentiell värdeskapande  tillväxtmotor i bolagets verksamhet och mer om detta kan du läsa under våren. Även ABELCO befinner sig i en förberedande fas inför planerad listning på NGM Nordic MTF.

- Bara innehaven i våra kärninnehav The Great Wild och Abelco betingar ett värde som i mina ögon motiverar en högre värdering än den som råder idag, kommenterar VD Johan Lund till Börsvärlden.

- Vi har dock medvetet valt att arbeta strategiskt i det tysta inför en händelserik vår. Därmed har vi också varit väldigt sparsamma med den information som släpps till marknaden. Detta blir det ändring på nu, fortsätter Johan Lund.

Johan Lund berättar om en offensiv på IR-sidan - ökad synlighet påbörjad!

Att en aktie kan falla av egen tyngd är ett välkänt faktum. Om aktien och dess börskurs saknar bränsle och om kommunikationen gentemot marknaden är återhållsam kommer det samlade  investerarkollektivet per automatik att allokera om sitt innehav till andra bolag.

Kort och gott krävs det alltid någonting för att en aktie skall stiga i värde men absolut ingenting för att den skall falla. Den kursnedgång som ägt rum i FrontOffices aktie under de senaste månaderna oroar emellertid inte företagets ledning eller VD.

Kursgrafen i närbild

Börsvärlden har genomfört en objektiv teknisk analys av FrontOffice B (NGM Nordic MTF). Aktien var fram till och med toppen vid 8,05 kronor den 20 september 2016 en riktig kursraket. Därefter har den långa primärtrenden pekat söderut vilket tydligt syns i veckografen. Denna analys pekar på de tekniska nivåer som kan komma att få betydelse för den fortsatta  kursutvecklingen.

Som närmaste stödområde gäller 2,90-2,95 kronor. Skulle säljarna trycka ned kursen under 2,90 kronor finns ytterligare fallhöjd då nästa viktiga stöd finns vid 1,70-1,75 kronor. För att den långa fallande trenden ska vändas till positiv vill vi först och främst se att de röda distributionsstaplarna förbyts till en dominans av gröna uppgångsstaplar.

Ökande handelsvolym under de veckor börskursen stiger skulle öka sannolikheten för ett positivt trendbrott. Som en viktig kursnivå bevakas 4,50 kronor och skulle kursen ta sig förbi denna kan en större återhämtning och vidare klättring mot 6,0 påbörjas.

Skulle 6,0 kronor i framtidens forceras av köparna ser det riktigt positivt ut och i ett sådant scenario kan man börja ana en övertygande trendstyrka men chans till återtest av det viktiga taket vid 8,0 kronor, det vill säga det område där vi finner nuvarande All-Time-High.

IR - digital synlighet skapar kraftigt ökad exponering denna vår

Börsvärlden kan idag på uppdrag av FrontOffice berätta av vi genom det samlade synlighetserbjudande vi tillhandahåller i samarbete med NGM-börsen upprättat en detaljerad och kraftfull synlighetsplan för FrontOffice. Denna innefattar både allmän information och klassiskt IR-arbete (Investor Relations).

Börsvärlden är emellertid inte den enda kanalen där investerarna från och med nu löpande kan ta del av nyheterna kring FrontOffice. IR-avtal har upprättats med det finansiella analys- och mediehuset Stockpicker, BeQuoted samt ytterligare ett par innovativa snabbväxande digitala plattformar som ni inom kort kommer att få läsa mer om.

- Den samlade digitala räckvidden kan utan överdrift beräknas till ett minimum av 220 000 börsintresserade människor. Samma mediestrategi har för övrig upprättats för våra intressebolag The Great Wild och Abelco, kommenterar Johan Lund om den påbörjade IR-satsningen.

Träffa FrontOffice och Abelco på småbolagseventet NGM LIVE

Du kan denna vår träffa både FrontOffice och intressebolaget Abelco på vårens hetaste småbolagsevent: NGM LIVE. Du tar del av företagens presentationer på läktarplats eller via den direktsända webbsändning som Laika Consulting tillhandahåller.

Ett gott råd är att hålla utkik i Börsvärlden efter inbjudan till detta event!

Läs mer om FrontOffice via bolagets hemsida.

Förtydligande
Skribent: Daniel Åstrand. Det här är en sponsrad artikel i samarbete med FrontOffice Nordic AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com. För mer information om de riktlinjer som är framtagna för skapandet av en artikel, se Börsvärldens FRISKRIVNING.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser