Bildkälla: Stockfoto

Glencore höjer helårsprognosen för rörelseresultatet

Glencore höjer helårsprognosen för rörelseresultatet till den högre delen av intervallet 2,2 - 3,2 miljarder dollar. Det framgår av ett pressmeddelande.

På kort sikt är man alerta vad gäller utmaningarna som covid-19 fört med sig. Samtidigt väntar man sig fortsatt stabila operativa kassaflöden.

Oljeverksamheten noterade en betydande minskning av sitt rörelsekapital (leverantörsskulder minus fordringar) via den kraftiga minskningen av oljepriserna samt lägre försäljningsvolymer på grund av svagare produktefterfrågan under första halvåret 2020.

Vad gäller produktionsguidning är de relativt oförändrade för de olika råvarutillgångarna som koppar, zink och kobolt.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER