Bildkälla: Stockfoto

Gold Town Games: Kommentar på Gold Town Games Q1-rapport - Analyst Group

Gold Town Games publicerade igår den 11 maj 2021 sin delårsrapport för årets första kvartal.

Triggers i närtid:

Utifrån vad vi kan utläsa i rapporten ser vi att följande skulle kunna ligga i korten under kommande kvartal:

- Ökat antal aktiva spelare i WFM, där bl.a. ett närliggande europeiskt och sydamerikanskt mästerskap i fotboll kan bidra till en bra tillväxt.
- Fortsatt affärsutveckling i WHM vilket kan bidra till att öka spelets lönsamhet.
- Soft launch av Blitz Football Manager under Q3-21.
- Innan året är slut kan totalt tre speltitlar vara lanserade på en global marknad.
- Utvecklingen kring samarbetena med Adverty och Betway och vad de kan resultera i.
- Eventuell kommunikation under Q4-21 gällande vad Gold Town Games fjärde speltitel skulle kunna komma att bli.

Uppskalning av befintliga två spel, lansering av ytterligare ett och eventuellt tillkännagivande om en fjärde titel – allt detta ligger i korten för år 2021. Gold Town Games har mycket på gång och med hänsyn till dagens bolagsvärde, samt tänkbara triggers, anser vi att aktien har en attraktiv risk-reward idag. I ett Base scenario estimeras försäljningen stiga till 15 MSEK år 2021 (+35 %) och därefter, utifrån de befintliga spelen, öka till 36 MSEK år 2023. Med hänsyn till att ytterligare spel förväntas tillkomma lämnar dessa prognoser utrymme för upprevidering under kommande kvartal. Baserat på en P/S-multipel på 2021 års försäljning erhålls ett motiverat värde per aktie om 2 kr i ett Base scenario.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER