Bildkälla: Stockfoto

Gränges resultat över förväntan

Aluminiumbolaget Gränges redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen sjönk 9,7 procent till 5 575 miljoner kronor (6 172). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 5 597.

Rörelseresultatet blev 479 miljoner kronor (243). Rörelsemarginalen var 8,6 procent (3,9).

Justerat rörelseresultat uppgick till 439 miljoner kronor (319), väntat var 353, med en justerad rörelsemarginal på 7,9 procent (5,2).

Resultatet efter skatt blev 332 miljoner kronor (135), analytikerkonsensus 211.

Resultat per aktie hamnade på 3,12 kronor (1,27).

Gränges, MkrQ3-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2022Förändring
Nettoomsättning5 5755 597-0,4%6 172-9,7%
Rörelseresultat47924397,1%
Rörelsemarginal8,6%3,9%
Justerat rörelseresultat43935324,4%31937,6%
Justerad rörelsemarginal7,9%6,3%5,2%
Nettoresultat33221157,3%135145,9%
Resultat per aktie, kronor3,121,27145,7%
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER