Bildkälla: Stockfoto

Irisity: Utrullningen långsammare än väntat – Penser

”Bolaget rapporterade mjukvaruintäkter 6,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om knappt 5% q/q. De totala intäkterna inklusive aktiveringar uppgick till 11,5 mkr vilket var långt under våra förväntningar. Den minskade tillväxttakten beror på att bolaget fortsätter arbetet med att ställa om till 100% SaaS-intäkter. Ledningens målsättning är att det arbetet ska vara klart under Q4’19.

Annons

Bolagets kassaflöde efter investeringar uppgick till -2,8 mkr vilket baserat på en månatlig run rate räcker i 8-12 månader. Vi tror dock att den negativa kassaflödestrenden kommer att vända och att bolagets checkräckningskredit är tillräcklig för att klara likviditetsgapet. Vi bedömer dock att marknadsfokus framöver kommer vara på likviditeteten i bolaget snarare än verksamheten.

Vi sänker våra intäktsestimat för innevarande (-16%) och kommande (-40%) år. Vi justerar även ned vårt motiverade värde till 11-13 kr då vi ser en högre finansiell risk i bolaget. Vi ser dock fortfarande en hög potential givet den starka försäljningspipelinen."

Länk till uppdragsanalys: https://links.penser.se/f/a/iris_20191106.pdf

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser