Bildkälla: Stockfoto

Kahoot ökade intäkterna med 317 procent i det andra kvartalet

Kahoot ökade intäkterna med 317 procent i det andra kvartalet

Quiz-specialisten Kahoot med notering på Oslobörsen ökade intäkterna med 317 procent i det andra kvartalet på årsbasis, till 9,6 miljoner dollar. Den kvartalsvisa tillväxten löd 49 procent. Det framgår av en preliminär rapport.

Det operativa kassaflödet under kvartalet uppgick till 3,8 miljoner dollar, vilket kan jämföras med ett negativt kassaflöde om 1,5 miljoner dollar samma period i fjol. Bolaget väntar sig att ebitda-resultatet kommer vara nära noll efter att man har tagit hänsyn till optionsrelaterade kostnader om 1,8 miljoner dollar.

Bolaget har noterat en kraftig tillväxt vad gäller betalande prenumeranter som uppgick till mer än 270 000 vid utgången av kvartalet. Det motsvarar en årsvis tillväxt om 170 procent.

För helåret 2020 väntar man sig intäkter i spannet 32 till 38 miljoner dollar. Antalet betalande prenumerationer väntas överstiga 340 000.

Bolaget skriver även att med säkrad finansiering avser man investera ytterligare i produktinnovation och överväga strategiska partnerskap samt förvärv för att stärka plattformen.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER