Bildkälla: Stockfoto

Miris rörelseförlust minskade under tredje kvartalet

Mjölkanalysföretaget Miris redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade samtidigt.

Omsättningen sjönk till 2,2 miljoner kronor (3,8).

Rörelseresultatet blev -3,0 miljoner kronor (-4,0).

Resultatet före och efter skatt var -3,0 miljoner kronor (-4,2).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,1 miljoner kronor (-2,2).

Likvida medel uppgick till 0,1 miljoner kronor (1,1). Till kassan tillkommer även den outnyttjade checkkrediten om 3,85 miljoner.

Det är styrelsens bedömning att tillgängliga likvida medel tillsammans med outnyttjad
checkkredit tillsammans med beräknade försäljningsvolymer kommer att räcka de
närmaste 12 månaderna. Det råder viss osäkerhet om positivt kassaflöde kan förväntas i
denna period beroende på den pågående Covid-19-pandemin, uppger bolaget i rapporten.

"Än en gång vill jag påminna om att den lägre försäljningen under perioden på grund av
covid-19 inte betyder att vi tappar de förväntade ordrarna. Det vi ser är istället att
begränsningar i resurser under pandemin ger en fördröjning i nyinvesteringar hos NICUs. Vi
ser fortfarande ett stort inflöde av offertförfrågningar som bearbetas kontinuerligt. Så
snart världen och sjukhuspersonalen kan återgå till en mer normal vardag förväntar vi att
dessa projekt startas, precis som vi kunde se mellan första och andra kvartalet i år när
covid-19 situationen tillfälligt förbättrades", säger vd Camilla Myhre-Sandberg i en kommentar.

Miris, MkrQ3-2020Q3-2019
Nettoomsättning2,23,8
Rörelseresultat-3,0-4,0
Resultat före skatt-3,0-4,2
Nettoresultat-3,0-4,2
Kassaflöde från löpande verksamhet-1,1-2,2
Likvida medel0,11,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER