Morgonens storbolagsrapporter i sammandrag

Telia, BillerudKorsnäs, SSAB, Ericsson och Byggmax är några av de bolag som har rapporterat under fredagsmorgonen. Här är utfallet i sammandrag.

Annons

Telia ökar omsättning men minskar rörelseresultat under första kvartalet

Teleoperatören Telia redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar minskad rörelsevinst som var något lägre än väntat. Den justerade ebitda-vinsten var dock högre än väntat. 

Omsättningen uppgick till 19 852 miljoner kronor (19 227), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 19 471. Den organiska försäljningstillväxten var 0,2 procent. I föregående period var nivån -0,3 procent.

BillerudKorsnäs ökar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet

Förpacknings- och massaproducenten BillerudKorsnäs redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Bolagets ebitda-vinst var något lägre än väntat.

Omsättningen uppgick till 5 897 miljoner kronor (5 636), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 5 942. 

"Kvartalet kännetecknades av stabil produktion och att den starka efterfrågan på innovativa- och hållbara förpackningsmaterial fortsätter. Som marknadsledande inom våra valda produktområden är vi väl positionerade för att fånga tillväxten. Intäkterna under kvartalet ökade med 5 procent jämfört med samma period förra året vilket i huvudsak förklaras av ökade försäljningspriser. Till följd av den väderrelaterade vedbristen som påverkat hela sektorn har vi haft svårt att möta kundefterfrågan fullt ut under perioden. Våra investeringar utvecklas enligt plan. Pappersmaskinen i Skärblacka är just nu 

under uppstart och förväntas bidra positivt till resultatet mot slutet av året", säger vd Petra Einarsson i en kommentar.

SSAB ökade resultatet men lägre än väntat i första kvartalet

Stålbolaget SSAB redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Resultatet var lägre än väntat. Driftstörningar påverkade utfallet.

Omsättningen uppgick till 17 388 miljoner kronor (15 739), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 17 611. 

Bolagets vd Martin Lindqvist kommenterar:

"Resultatet steg också jämfört med föregående kvartal, dock påverkades kvartalet negativt av vissa driftsstörningar. En produktionsstörning orsakade stopp i masugnen under två

veckor i Oxelösund och påverkade SSAB Special Steels. Under kvartalet hade vi även 

kapacitetsproblem med tågtransporter av stålämnen som orsakade produktions- och leveransbortfall för SSAB Europe. Problemen var åtgärdade vid kvartalets utgång.

Efterfrågan är fortsatt god på våra marknader och SSABs tillväxtinitiativ utvecklades väl under kvartalet."

Ericsson minskar omsättning men ökar rörelseresultat under första kvartalet

Telekomjätten Ericsson redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Bjässen vänder till positivt rörelseresultat om siffrorna justeras.

Omsättningen uppgick till 43,4 miljarder kronor (47,8), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 43,6. 

Telekombjässen upprepar att omstruktureringskostnader för helåret 2018 uppskattas till 5 till 7 miljarder.

Ericsson-chefen Börje Ekholm skriver i sitt vd-ord att personalstyrkan minskade med 3 000 personer under kvartalet. Hittills har nästan 18 000 personer fått gå. Hittills är effekten på årsbasis av kostnadsbesparingarna cirka 8,5 miljarder, jämfört med målet på 10 miljarder till mitten av 2018. Minskningen på årsbasis har ännu inte full påverkan på kvartalsresultatet.

"Förbättringarna under kvartalet är glädjande. Dock återstår mer arbete. Vi har en fokuserad strategi och starka planer för att nå våra långsiktiga mål. Framöver förväntar vi oss att våra kunders fokus på 5G kommer att fortsätta öka. I ett första steg handlar affärsdiskussionerna

om förbättrat mobilt bredband. Vi fortsätter också att arbeta nära tillsammans med våra kunder för att definiera rätt affärsmodeller för att de ska kunna skapa nya intäktsströmmar och få maximalt värde av 5G", skriver Börje Ekholm. 

Byggmax ökade förlusten under första kvartalet

Bygghandlarkedjan Byggmax redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Börsvärldens nyhetsbrev

Nyheter, eventinbjudningar och erbjudanden från samarbetspartners – direkt till din inkorg. Helt gratis!

Omsättningen uppgick till 665,2 miljoner kronor (782,6), en minskning med 15 procent mot föregående år. Bolaget meddelade den 3 april att försäljningen fallit med 15 procent under första kvartalet. 

"Historik visar att en sen säsongsstart inte nödvändigtvis betyder svag försäljningsutveckling för helåret. Vårt sortiment medför att en svag  försäljningsperiod inte heller skapar behov av nedsatta priser", säger vd Mattias Ankarberg i en kommentar. 

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser