Bildkälla: Stockfoto

Odin Norge C avkastade 9,78 procent i mars

Fonden Odin Norge C steg 9,78 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 10,08 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19,19 procent och är därmed bättre än index som har ökat 15,57 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Vigdis Almestad.

Fondens främsta bidragsgivare under månaden var Borregaard, Norsk Hydro och Kongsberg Gruppen. Missgynnade fondens avkastning under perioden gjorde innehaven i Akastor, Aker och Subsea 7.

"Mars var en bra månad för den norska marknaden. Oron för högre räntor i kombination med spridningen av nya varianter av viruset har skapat en del turbulens. Vaccinationen tar längre tid än beräknat och smittan har ökat i flera städer runt om i landet och det har lett till strikta nationella regler. I mars ökade vi något i Tomra, Schibsted, Veidekke och Mowi", kommenterar förvaltaren inledningsvis.

Vidare skriver Almestad att laxsektorn historiskt sett förknippats med god lönsamhet och ett bra kassaflöde. Mowi presenterade flera strategiska fokusområden på kapitalmarknadsdagen under månaden och introducerade bland annat ett kostnadsprogram för 2021 med stora årliga besparingar.

Sektorfördelningen i fonden var relativt jämn då finans och material var de branscher med mest allokerat kapital och portföljvikterna uppgick till 19,94 respektive 18,56 procent.

Inför april var Borregaard, Yara International och Kongsberg Gruppen de största innehaven med portföljvikterna 7,32, 6,28 respektive 5,09 procent.

Odin Norge C, %mars, 2021
Fond MM, förändring i procent9,78
Index MM, förändring i procent10,08
Fond i år, förändring i procent19,19
Index i år, förändring i procent15,57
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER