Bildkälla: Stockfoto

Omnicar varnar för osäkerhet om verksamheten kan bedrivas efter Q2

Mjukvarubolaget Omnicars styrelse bedömer att bolaget måste ta in externt kapital för att säkra den fortsatta verksamheten. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen har fört samtal med stora aktieägare och externa investerare. Styrelsen har under dessa samtal fått veta att de stora aktieägarnas intresse av att stödja bolaget framöver är mycket begränsat.

Diskussionerna med externa investerare har i dagsläget inte nått fram en lösning som säkerställer att bolaget kan fortsätta sin verksamt.

Styrelsen kommer att fortsätta sin strategiska översyn, men inga garantier kan lämnas för att en lämplig lösning kan hittas eller att bolaget kan fortsätta sin verksamhet efter utgången av andra kvartalet 2024.

Aktien faller med drygt 40 procent på dagens besked.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER