Bildkälla: Stockfoto

Solidx minskar omsättning och rörelseresultat i Q2

It-konsultbolaget Solidx redovisar en något minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade också.

"Jag presenterar stolt vårt andra kvartal, som utmärker sig som vårt näst bästa kvartal någonsin i både rörelseresultat och omsättning", säger vd Filip Alexanderson i en kommentar.

Omsättningen sjönk 1,6 procent till 25,0 miljoner kronor (25,4).

Rörelseresultatet blev 2,6 miljoner kronor (3,3), med en rörelsemarginal på 10,4 procent (13,0).

"Det försämrade rörelseresultatet påverkades främst av ökade kostnader kopplade till förvärvsarbetet och andra satsningar internt som ett led i vår verksamhet för att vidare kunna förhålla oss till de målsättningar som är satta", skriver bolaget i rapporten.

Resultatet efter skatt blev 2,2 miljoner kronor (2,6), en minskning med 15,4 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,5 miljoner kronor (0,4).

Likvida medel uppgick till 4,6 miljoner kronor (4,7).

Han säger vidare i sitt vd-anförande att framtiden ser spännande ut.

"Vår expansion tar fart och vi ser fram emot att fortsätta leverera expertis på marknaden och växa både organiskt och genom förvärv."
Solidx, MkrQ2-2023/2024Q2-2022/2023Förändring
Nettoomsättning25,025,4-1,6%
Rörelseresultat2,63,3-21,2%
Rörelsemarginal10,4%13,0%
Nettoresultat2,22,6-15,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet-1,50,4
Likvida medel4,64,7-2,1%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER