Bildkälla: Stockfoto

Stigande omsättning men ökad förlust för My Beat

Mobiloperatören My Beat redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen steg till 2,8 miljoner kronor (1,9).

Rörelseresultatet blev -3,6 miljoner kronor (-3,3). Resultatet efter skatt blev -4,6 miljoner kronor (-3,3).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0,07 miljoner kronor (-1,2). Likvida medel uppgick till 0,9 miljoner kronor (0,1).

Under perioden har en sammanslagning av förvärvade Karma Mobils kundbas och systemuppsättning genomförts.

- Transformationsprojektet slutfördes under månadsskiftet mars/april, vilket resulterade i en ökning gällande kundbas och omsättning på cirka 50 procent, samtidigt som en kostnadsreducering på 30 procent gällande systemdrift uppnåddes, kommenterar vd Kristoffer Engardt.

Han fortsätter.

- Bolaget har därmed, från periodens utgång, förberett för en mer kostnads- och resurseffektiv plattform för vidare tillväxt.

My Beat, MkrQ4-2022/2023Q4-2021/2022Förändring
Nettoomsättning2,81,947,4%
Rörelseresultat-3,6-3,3
Nettoresultat-4,6-3,3
Kassaflöde från löpande verksamhet0,07-1,2
Likvida medel0,90,1800,0%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER