Bildkälla: Stockfoto

Stocks in Play – Edgeware och Electrolux svaga i öppningen

Stocks in Play – Edgeware och Electrolux svaga i öppningen

En kort sammanfattning av några av dagens viktigaste kurspåverkande händelser, med viktiga nyheter som rör Edgeware, Electrolux, Mr Green, ICA, Ahlsell...

Stockholmsbörsen har öppnat omkring nollstrecket på fredagen. Efter drygt en timmes  handel var det utdelningsjusterade OMXS30 upp 0,12 procent.

Aktie Kursförändring Kommentar
New Wave 1,5% Carnegie höjer till köp (behåll)
SKF 0,8% Handelsbanken höjer till öka (minska)
Intrum 0,2% Resultat bättre än väntat i första kvartalet
Assa Abloy −0,6% DNB har höjt rekommendation till behåll, klipper i dag utdelningen på 3,30 kronor
Boliden −1,0% Något bättre resultat än väntat, höjer bedömning kopparhalt i Aitik för resten av året. Läs mer
Sobi −1,2% Handelsbanken sänker öka (köp)
Platzer −1,8% Handelsbanken sänker öka (köp)
Mr Green −5,3% Nådde ej marknadsförväntningar på resultatet i första kvartalet. Läs mer
Ahlsell −6,0% Ökade resultatet men lägre än väntat
Getinge −6,7% Handelsbanken sänker till minska (öka), noteras exklusive utdelning 1,50 kronor
ICA −7,5% Minskade resultatet oväntat mycket under första kvartalet
Electrolux −9,6% Sämre resultat än väntat, höjer kostnadsprognos för råvaror
Edgeware −27,7% Kraftig nedgång i omsättning och resultat enligt preliminär rapport. Läs mer

Edgeware släpper preliminär rapport som visar vinstfall

Edgeware släppte igår kväll en preliminär rapport för första kvartalet som visade stor nedgång i omsättning och resultat. Befarad kundförlust och engångskostnader bidrog också till resultatraset.

Edgewares nettoomsättning för första kvartalet 2018 beräknas uppgå till cirka 48,4 miljoner kronor med en bruttomarginal på 66,7 procent, jämfört med 68,7 miljoner och 76,2 procent för motsvarande period 2017. Rörelseresultatet för kvartalet uppgår därmed till cirka -11,5 miljoner kronor (13,0).

"Marknaden i alla regioner var avvaktande och det saknades generellt stora beställningar från våra största kunder under första kvartalet 2018. Detta, i kombination med att första kvartalet normalt är ett säsongsmässigt svagare kvartal på vår marknad, påverkade kvartalet negativt", skriver bolaget.

Electrolux minskade nettoresultatet oväntat mycket i första kvartalet

Vitvarubolaget Electrolux redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Nettoresultatet var lägre än väntat. Bolaget höjer sin prognos för ökade råvarukostnader i år.

Omsättningen uppgick till 27 906 miljoner kronor (28 201), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 28 307. Den organiska tillväxten låg på +1,8 procent (-2,8). I föregående kvartal låg den organiska tillväxten på +4,0 procent.

[widget_subscribe]

"Kostnaderna för råmaterial ökade ytterligare under kvartalet, delvis som en effekt av de ståltullar som aviserats i USA, men också på grund av att kostnader för andra metaller, plast och logistik ökade ytterligare. Vår bedömning är nu att kostnaderna för råmaterial, jämfört med föregående år, ökar med 1,6-1,8 miljarder kronor för helåret 2018. Vi behöver därför fortsätta att vidta kostnadseffektiviseringsåtgärder och ytterligare förbättra priserna på flera viktiga marknader", säger vd Jonas Samuelsson.

Getinge minskade nettoresultatet oväntat mycket i första kvartalet

Medicinteknikbolaget Getinge redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Nettoresultatet var negativt och lägre än väntat.

Omsättningen uppgick till 4 868 miljoner kronor (4 811), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 4 761. Organiskt steg omsättningen med 5,4 procent.

"Den organiska försäljningen ökade med drygt 5 procent i kvartalet, vilket är glädjande. Tillväxten sker på bred front, där våra två största affärsområden rapporterar över 6 procent organisk försäljningstillväxt. Utvecklingen har varit särskilt god i Americas och APAC, i synnerhet inom tillväxtmarknaderna. Rörelseresultatet påverkas negativt av ökade kostnader inom FoU, kvalitet och försäljning, samt valutaeffekter och kvarvarande kostnader från utdelningen av Arjo. Arbetet med att sänka våra samlade kostnader till en lägre nivå i relation till försäljning och samtidigt behålla den positiva utvecklingen i försäljning och leveranser intensifieras", säger vd Mattias Perjos i en kommentar.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER