Bildkälla: Stockfoto

Tvåsiffrig avkastning för Oljefonden under 2020

Norska oljefonden lyckades under 2020 ge en tvåsiffrig procentuell avkastning trots den stora turbulensen i inledningen av året.

Avkastningen landade på 1 070 miljarder norska kronor, eller 10,9 procent. Dess prestation var 0,27 procentenheter bättre än jämförelseindex. Det framgår av ett pressmeddelande.

2020 blev också det nästa bästa året någonsin vad gäller avkastningen i absoluta tal, endast slaget av 1998.

Avkastningen från aktier landade på 12,1 procent. Apple, Amazon och Microsoft var de största bidragsgivarna mätt i absoluta tal.

Avkastningen från ränteplaceringar blev 7,5 procent, och från onoterade fastighetsinnehav minus 0,1 procent.

Vid årsskiftet var fondens värde 10 914 miljarder norska kronor. Fonden var investerad till 72,8 procent i aktier, 2,5 procent i fastigheter och 24,7 procent i räntor.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER