Bildkälla: gary yim / Shutterstock.com

USAs inköpschefsindex för tjänsteindustrin ökade mer än väntat i oktober

USAs inköpschefsindex för tjänsteindustrin ökade mer än väntat i oktober. Tjänsteindexet förbättrades till 58,2 i oktober. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 55,2.

Föregående månads utfall reviderades till 54,9 från preliminärt 54,4.

USAs sammanvägda inköpschefsindex ökade i oktober. Det sammanvägda indexet förbättrades till 57,3 i oktober.

Föregående månads utfall reviderades till 55,0 från preliminärt 54,5.

En siffra över 50 indikerar expansion.

USAoktober, 2021Konsensusseptember, 2021Reviderad
Inköpschefsindex för tjänstesektorn58,255,254,454,9
Inköpschefsindex sammanvägt57,354,555,0
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER