Bildkälla: Stockfoto

USAs inköpschefsindex för tjänsteindustrin ökade mer än väntat i oktober

USAs inköpschefsindex för tjänsteindustrin ökade mer än väntat i oktober.

Tjänsteindexet förbättrades i oktober till 56,0. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat ett oförändrat värde på 54,6.

Föregående månads utfall var 54,6.

USAs sammanvägda inköpschefsindex ökade i oktober.

Det sammanvägda indexet förbättrades i oktober till 55,5.

Föregående månads utfall reviderades till 54,3 från preliminärt 54,4.

En siffra över 50 indikerar expansion.

USAoktober, 2020Konsensusseptember, 2020Reviderad
Inköpschefsindex för tjänstesektorn56,054,654,6
Inköpschefsindex sammanvägt55,554,454,3
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER