Bildkälla: Stockfoto

Zwipe minskar omsättning och sänker kostnadsbasen rejält

Biometrikbolaget Zwipe redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen sjönk 16,7 procent till 1 miljoner norska kronor (1,2).

Rörelseresultatet blev -30,4 miljoner norska kronor (-59). Bolaget reducerade kostnadsbasen med 48 procent efter en strömlinjeformning i november 2019.

Resultatet före skatt var -30,5 miljoner norska kronor (-58,8).

Resultatet efter skatt blev -30,5 miljoner norska kronor (-58,8).

Resultat per aktie hamnade på -1,03 norska kronor (-3,69).

Likvida medel uppgick till 125,3 miljoner norska kronor (23,2).

Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till -20,1 miljoner norska kronor (-51).

"Den privata placeringen som vi slutförde i september 2020 har gjort det möjligt för oss att exekvera på möjligheten med ökat förtroende för vår förmåga att framgångsrikt betjäna våra kunder. Vi är väl förberedda för att ta itu med en global marknad för biometriska betalkort med stark långsiktig tillväxt och värdeskapande potential", kommenterar vd:n André Løvestam.

Zwipe, MNOKH2-2020H2-2019Förändring
Nettoomsättning11,2-16,7%
Rörelseresultat-30,4-59
Resultat före skatt-30,5-58,8
Nettoresultat-30,5-58,8
Resultat per aktie, NOK-1,03-3,69
Likvida medel125,323,2440,1%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER