Bildkälla: Stockfoto

Bergs Timber: Förvärvar i Storbritannien - Penser

Bergs förvärvar Performance Timber Products Group (PTPG) för 140 mkr (EV). PTPG omsätter ca 250 mkr per år och tillverkar kundspecifika dörrar och fönster i premiumsegmentet. Den tidigare ägaren har moderniserat maskinparken samt effektiviserat personalstyrkan, och Bergs räknar med att PTPG över tid kommer att bidra med marginaler i linje med målet om 9% (EBITDA).

Vi höjer våra EBITDA-prognoser med 4% för 2021e, samt 9% respektive 10% för 2022e och 2023e efter förvärvet av PTPG. Motiverat värde höjs till 5,70-5,80 kr (5,50-5,60). Inkluderar vi ett resonemang kring en fortsatt lyckad förvärvsstrategi framöver stiger det motiverade värdet till upp emot 7,00 kr. Vi räknar med fortsatt positiva tongångar i rapporten för Q2'21 som publiceras den 29 juli.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER