Bildkälla: Stockfoto

CoinShares International: Lämnar oron från 2022 bakom sig - Edison

CoinShares International (CS) har gått vidare från oron på marknaderna för digitala tillgångar under 2022 och har levererat Q123 EBITDA på 8,4 miljoner GBP, med ett meningsfullt positivt intäkts- och inkomstbidrag från både dess passiva kapitalförvaltningstjänster (9,4 miljoner GBP) och dess egenutvecklade handelsaktiviteter (6,7 miljoner GBP). Det upprätthåller en försiktig kostnadshanteringsmetod, med administrativa kostnader (inkl. D&A och direkta kostnader) på 7,6 miljoner GBP under Q123, en minskning med cirka 22 % jämfört med föregående år och i stort sett jämförbara med 7,9 miljoner GBP under Q422 (exklusive en goodwillnedskrivning). Det handlas nu till 0,8 gånger sitt bokförda värde i slutet av mars 2023.

CoinShares International (CS) har gått vidare från oron på marknaderna för digitala tillgångar under 2022 och har levererat Q123 EBITDA på 8,4 miljoner GBP, med ett meningsfullt positivt intäkts- och inkomstbidrag från både dess passiva kapitalförvaltningstjänster (9,4 miljoner GBP) och dess egenutvecklade handelsaktiviteter (6,7 miljoner GBP). Det upprätthåller en försiktig kostnadshanteringsmetod, med administrativa kostnader (inkl. D&A och direkta kostnader) på 7,6 miljoner GBP under Q123, en minskning med cirka 22 % jämfört med föregående år och i stort sett jämförbara med 7,9 miljoner GBP under Q422 (exklusive en goodwillnedskrivning). Det handlas nu till 0,8 gånger sitt bokförda värde i slutet av mars 2023.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER