Bildkälla: Stockfoto

Schroder ISF Asian Smaller Companies ökade 1,3 procent i augusti - stark utveckling i Thailand och Indien

Fonden Schroder ISF Asian Smaller Companies A steg 1,3 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 16,9 procent och är därmed bättre än index som har minskat 18,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att småbolag utvecklades bättre än stora bolag på den asiatiska marknaden.

De marknader som utvecklades bäst var Thailand och Indien. Gällande Indien skriver förvaltaren att marknaden i landet gynnades av ett lättande inflationstryck.

Kina var den svagaste av indexmarknaderna i regionen under månaden. Ny data visade på minskad aktivitet i fabriker vilket tillsammans med spridningen av covid-19 i landet fått investerarsentimentet att försämras.

Fonden gynnades under månaden av sin aktieallokering i Hongkong, däremot missgynnades man av sina aktieval i Indien. Övervikten mot Hongkong missgynnade relativavkastningen.

De främsta bidragsgivarna på aktienivå var Voltronic Power Technology, Sporton International och Samsonite International.

I den negativa vågskålen fanns NHN KCP, Alembic Pharmaceuticals och Park Systems.

Förvaltaren menar att man ser fortsatta investeringsmöjligheter även om jaktmarkerna förändrats något.

De största företagen i fondens portfölj vid månadsskiftet var Chroma, Venture och Wilcon Depot med portföljvikter om 2,8, 2,7 respektive 2,6 procent.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var sällanköpsvaror, informationsteknik och industri med exponeringar om 21,0, 20,1 respektive 18,3 procent.

Schroder ISF Asian Smaller Companies A, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent1,3
Index MM, förändring i procent0,4
Fond i år, förändring i procent-16,9
Index i år, förändring i procent-18,2
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER