Bildkälla: Stockfoto

AXA WF ACT Social Progress minskade 2,75 procent i augusti - fortsatt övervikt mot hälsovård

Fonden AXA WF ACT Social Progress A minskade 2,75 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,33 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 18,88 procent och är därmed sämre än index som har minskat 6,98 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Aktiemarknader sjönk i augusti efter att centralbankerna upprepat sina hökaktiga signaler gällande penningpolitiken vilket ökade oron kring en global recession. Kriget i Ukraina fortsatte att trycka upp priserna på både mat och bränsle.

Alla sektorer förutom energisektorn pressades under månaden. De sektorer som utvecklades sämst var hälsovård, informationsteknik och fastigheter.

Fonden gynnades under månaden av Everbridge som både presenterade positiva resultat samtidigt som det ryktas om ett bud på bolaget. Brasilianska Pagseguro Digital bidrog också positivt efter en stabil rapport. Ytterligare positiva bidragsgivare var Alnylam Pharmaceuticals som steg efter positiva resultat gällande läkemedlet Onpattro.

I den negativa vågskålen fanns bland annat Helios Towers, TAG Immobilien, GP Group och Kahoot. Gällande Helios Towers skriver förvaltaren att investerare oroade sig för det utmanande makroekonomiska läget, motvind för valutaexponeringen och stigande kostnader.

Fonden gjorde inga förändringar i portföljen under månaden och fortsätter ha en övervikt mot hälsovårdssektorn.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Astra Zeneca, CSL och Centene med exponeringar om 2,77, 2,72 respektive 2,49 procent.

Hälsovård var den sektor med störst exponering i fonden med en portföljvikt om 27,92 procent. Därefter följde sällanköpsvaror och informationsteknik med exponeringar om 15,62 respektive 13,91 procent.

Fonden hade en geografisk exponering mot USA på 47,72 procent. Näst största marknad var Storbritannien med en exponering om 12,08 procent.

AXA WF ACT Social Progress A, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-2,75
Index MM, förändring i procent-2,33
Fond i år, förändring i procent-18,88
Index i år, förändring i procent-6,98
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER