Bildkälla: Stockfoto

Elementa steg 1,30 procent under Q1 - nordiska små och medelstora bolag allt mer intressanta

Under det första kvartalet steg specialfonden Elementa med 1,30 procent, efter kostnader och avgifter. Sedan start den 5 mars 2015 har fonden stigit med 80,41 procent. Det framgår av en kvartalsrapport från förvaltarna Marcus Wahlberg och Adam Lytle.

Inledningsvis skriver förvaltarna att mätt på längre tidsperioder har småbolag historiskt sett gått bättre än större bolag på den svenska aktiemarknaden. Under det senaste året har dock utvecklingen varit en annan där aktieindex för mindre bolag gått betydligt sämre än storbolagsindex.

"I vissa fall är det en rättvis utveckling eftersom man hittar många för högt skuldsatta och åtminstone delvis misskötta bolag samt ett antal förhoppningsbolag utan direkt existensberättigande hos de mindre bolagen. Men i andra fall är det en effekt av generella flöden och kortsiktigt agerande hos investerare som missgynnat många av de mindre noterade bolagen det senaste året", skriver förvaltarna.

Tack vare prisjusteringen som skett inom nordiska små och medelstora aktier menar förvaltarna att det blivit enklare att hitta intressanta långsiktiga investeringsmöjligheter än det varit på länge. Förvaltarna menar att när marknaden kalibrerat sig gällande räntor och inflation samt när svensk BNP tar fart borde även de mindre bolagen återigen accelerera i tillväxt.

Under kvartalet kom positiva bidrag i långportföljen främst från Raysearch, Ambea och Autoliv. Den korta delen av portföljen bidrog samtidigt negativt under kvartalet. Endast Nobia och Mips bidrog positivt i kortboken.

Gällande Ambea skriver förvaltarna att man fortsatt ser goda avkastningsmöjligheter i bolaget drivet av bland annat starka kassaflöden, organisk tillväxt samt förvärvsdriven tillväxt. Fondens målkurs för Ambea på tre års sikt är fortsatt 100 kronor per aktie, vilket innebär en uppsida på cirka 50 procent.

Förvaltarna har även investerat i svenska Humana som man anser vara en felaktigt ratad aktie med en värdering som tyngs av personlig assistans och äldreomsorg i Sverige, för hög skuldsättning och svagare kassaflödesgenerering. Förvaltarna ser dock en stor värdepotential framöver i form av fortsatt stark och förvärvsdriven tillväxt.

"Därtill ser vi uppsida i form av strukturaffärer i sektorn där till exempel Ambea kunde vara en lämplig köpare av Humana (ex Personlig Assistans i Sverige), då Ambea saknar närvaro till exempel i Finland samt skulle stärka upp sin marknadsposition i Norge och inom Individ och Familj i Sverige och därtill kunna effektivisera större delen av Humanas overhead och överlappande funktioner."

Fondens position i Nobia var den främsta blankningspositionen under kvartalet. Bolaget beskrivs som ett klassiskt blankningscase för Elementa med en kombination av cyklikalitet i försäljning och marginal, vilket har resulterat i förlust och negativa kassaflöden i kombination med hög belåning.

"Detta samtidigt som bolaget gasat på med investeringar i en ny fabrik vilket gjorde att en nyemission var nästintill oundviklig. Vi tog relativt sent, januari, i kursfallet en blankningsposition i Nobia på SEK 10,81 innan nyemissionen annonserades och stängde sedan blankningsposition under mars på cirka SEK 8 vilket genererade en avkastning om cirka 35 procent på mindre än två månader", skriver förvaltarna och menar att man kommer utvärdera möjligheterna kring en ny blankning i bolaget efter man släppt sin kvartalsrapport den 14:e maj.

Fondens bruttoexponering uppgick till 118,1 procent och nettoexponeringen låg på 86,1 procent vid ingången till det andra kvartalet.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER