Bildkälla: Stockfoto

Odd Molly får godkännande av Nasdaq Stockholm efter förnyad börsgranskning

Mode- och fastighetsbolaget Odd Molly har erhållit Nasdaq Stockholms godkännande efter förnyad börsgranskning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Granskningen har genomförts mot bakgrund av att Nasdaq Stockholm bedömt att Odd Molly, genom att renodla sin verksamhet till att bli ett fastighetsbolag inriktat på lager- och logistikfastigheter samt avyttrat modeverksamheten, genomgått en "genomgripande förändring" enligt Nasdaqs regelverk. Mot bakgrund av Nasdaq Stockholms godkännande avser Odd Molly att kalla till extra bolagstämma i syfte att dela ut aktierna i We are Spindye under hösten 2021.

Nasdaq Stockholm har lämnat besked om att Odd Molly, även efter en utdelning av aktierna i We are Spindye, fortsatt uppfyller noteringskraven och godkänt att Odd Mollys aktier fortsatt handlas på Nasdaq Stockholm.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER