Bildkälla: Stockfoto

H&M ökade vinsten mer än väntat i fjärde kvartalet (uppdatering)

(Mer information i hela nyheten)

Klädbolaget H&M redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Jämfört med föregående år steg rörelseresultatet, som även var bättre än väntat.

Omsättningen steg 8,1 procent till 56 813 miljoner kronor (52 549). Omsättningen var känd sedan tidigare.

Bruttoresultatet blev 31 341 miljoner kronor (27 375), med en bruttomarginal på 55,2 procent (52,1).

Rörelseresultatet blev 6 259 miljoner kronor (3 897), väntat rörelseresultat var 5 497. Rörelsemarginalen var 11,0 procent (7,4).

Resultatet före skatt var 6 003 miljoner kronor (3 665).

Styrelsen föreslår att dela ut 6,50 kronor uppdelat på två omgångar. Väntat var 6,50. Därutöver föreslås ett återköpsprogram om 3 miljarder kronor.

”H&M-gruppens starka återhämtning fortsätter. Kunderna visar att de uppskattar vårt kunderbjudande med den bästa kombinationen av mode, kvalitet, pris och hållbarhet. Tack vare snabba och kraftfulla åtgärder har vi kunnat hantera pandemins negativa effekter. Vi avslutade året starkt med en försäljning som var tillbaka på samma nivå som innan pandemin och med en bättre lönsamhet än på flera år", kommenterar vd Helena Helmersson och fortsätter.

"Senast 2030 är målet att fördubbla omsättningen samtidigt som vi ska halvera vårt koldioxidavtryck. Lönsamheten ska överstiga 10 procent över tid."

Under 2022 kommer bolaget att fördubbla sina investeringar. Förutom satsningar på respektive tillväxtområde kommer det investeras i tech, varuförsörjningskedjan, förnybar energi och hållbara material.

För 2022 planeras cirka 120 nya butiker att öppnas och cirka 240 att stängas. Det innebär en nettominskning om cirka 120 butiker.

H&M ska under 2022 lansera på sex nya marknader. De första butikerna öppnar i
Ecuador, Kosovo och Nordmakedonien, samt via franchise i Costa Rica, Guatemala och
Kambodja. Det blir även en fortsatt utrullning online i Belarus, Colombia, Kazakstan, Peru och Ukraina under 2022.

För perioden 1 december 2021 till 31 januari 2022 bedöms försäljningen i lokala valutor öka med 20 procent. Perioden beskrivs ha påverkats negativt av den senaste pandemivågen och dess konsekvenser på många av H&Ms stora markander.

H&M, MkrQ4-2020/2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019/2020Förändring
Nettoomsättning56 81352 5498,1%
Bruttoresultat31 34127 37514,5%
Bruttomarginal55,2%52,1%
Rörelseresultat6 2595 49713,9%3 89760,6%
Rörelsemarginal11,0%7,4%
Resultat före skatt6 0033 66563,8%
Nettoresultat4 6212 48586%
Utdelning per aktie, kronor6,506,500,0%
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER