Bildkälla: Stockfoto

Cloetta ökar omsättningen och rörelseresultat - prishöjer för att kompensera mot inflationen (uppdatering)

(uppdatering avser vd-kommentarer)

Godistillverkaren Cloetta redovisar ökande omsättning och stärkt resultat i det fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vidare höjs utdelningen till motsvarande nivå som Cloetta hade innan pandemin.

Omsättningen steg 13,4 procent till 1 662 miljoner kronor (1 466).

Inom förpackade märkesvaror ökade försäljningen organiskt med 9,4 procent, medan den steg med 32,4 procent inom lösviktsgodis.

Rörelseresultatet blev 157 miljoner kronor (114), med en rörelsemarginal på 9,4 procent (7,8).

Justerat rörelseresultat blev 157 miljoner kronor (116), med en justerad rörelsemarginal på 9,4 procent (7,9).

Resultatet före skatt var 158 miljoner kronor (136).

Resultatet efter skatt blev 147 miljoner kronor (77), en ökning med 90,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,51 kronor (0,27), vilket innebär en ökning med 88,9 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 1,00 kronor (0,75), vilket är i linje med utdelningsnivån före coronapandemin.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 368 miljoner kronor (310).

"Försäljningen av förpackade märkesvaror fortsatte överträffa 2019 års nivåer tack vare stark marknadsföring, och lösviktsaffären var nära break-even för helåret drivet av marginalstärkande initiativ. Utdelningsförslaget är i linje med nivån före pandemin och motiverat av ett sunt kassaflöde och stark balansräkning", uppger ​Cloettas vd Henri de Sauvage-Nolting.

Under det starka kvartalet har Cloetta ökat sina marknadsföringsinvesteringar till rekordhöga nivåer. Vidare har prishöjningar börjat diskuteras, för att svara på den stigande kostnadsinflationen.

"Under kvartalet tillkännagav vi, och påbörjade förhandling om, prishöjningar som ett svar på den betydligt högre kostnadsinflationen, vilka förväntas få gradvis effekt från och med början av 2022. Historiskt sett har vi lyckats kompensera för motvind från råvaror och valuta genom prisökningar och vi räknar med att kunna göra det även inom helåret 2022", kommenterar Henri de Sauvage-Nolting.

Framöver står Cloetta fast vid sitt mål om att växa organiskt, i linje med eller snabbare än marknaden.

Cloetta, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning1 6621 46613,4%
Rörelseresultat15711437,7%
Rörelsemarginal9,4%7,8%
Rörelseresultat, justerat15711635,3%
Rörelsemarginal, justerad9,4%7,9%
Resultat före skatt15813616,2%
Nettoresultat1477790,9%
Resultat per aktie, kronor0,510,2788,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet36831018,7%
Utdelning per aktie, kronor1,000,7533,3%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER