Bildkälla: Stockfoto

Tescos nettovinst mer än halverades under första halvåret

Brittiska dagligvarukedjan Tesco redovisar en omsättning som var något högre än väntat under första halvåret. Samtidigt föll rörelsevinsten rejält och nettoresultatet kom att mer än halveras under perioden.

Omsättningen steg 6,7 procent till 32 456 miljoner pund (30 416). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 31 980. Jämförbar försäljning ökade med 3,2 procent, väntat var 2,48 procent. Fördelat på Storbritannien och Centraleuropa ökade den jämförbara försäljningen med 0,7 respektive 10,4 procent.

Rörelseresultatet blev 736 miljoner pund (1 304). Rörelsemarginalen var 2,3 procent (4,3).

Justerat rörelseresultat uppgick till 1 315 miljoner pund (1 143), med en justerad rörelsemarginal på 4,1 procent (3,8).

Resultatet före skatt var 413 miljoner pund (1 143).

Resultatet efter skatt blev 265 miljoner pund (830).

"När vi blickar mot andra halvåret är kostnadsinflationen fortfarande betydande, och det är för tidigt att förutsäga hur kunderna kommer att anpassa sig till de pågående förändringarna på marknaden", kommenterar vd Ken Murphy.

Tesco upprepar sin vinstprognos (justerat rörelseresultat) för helåret, men snävar in intervallet till 2,4-2,5 miljarder pund från tidigare 2,4-2,6 miljarder pund. Vinstprognosen för Tesco Bank upprepas.

Tesco, MGBPH1-2022KonsensusFörändring mot konsensusH1-2021Förändring
Nettoomsättning32 45631 9801,5%30 4166,7%
Rörelseresultat7361 304-43,6%
Rörelsemarginal2,3%4,3%
Rörelseresultat, justerat1 3151 14315,0%
Rörelsemarginal, justerad4,1%3,8%
Resultat före skatt4131 143-63,9%
Nettoresultat265830-68,1%
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER