Bildkälla: Stockfoto

Ework kallar till extra stämma för att besluta om incitamentsprogram

Aktieägarna i konsultmäklaren Ework kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 20 december i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram på 200 000 teckningsoptioner för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER