Bildkälla: OBJM / Shutterstock.com

Kaunis Iron får klartecken för utvidgad gruvbrytning

Mark- och Miljödomstolen meddelade på torsdagen att Kaunis Iron får ett nytt miljötillstånd för hela verksamheten och får utvidga gruvbrytningen med två dagbrott. Det rapporterar SVT.

Dagens beslut innebär att Kaunis Iron får ta ut mer malm och utöka verksamheten med två nya dagbrott, i Palotieva och Sahavaara.

Mark- och miljödomstolen har beslutat att ge tillstånd till befintlig och utökad verksamhet. Tillståndet gäller i 35 år och omfattar brytning av maximalt 10 miljoner ton järnmalm per år.

Länsstyrelsen i Norrbotten, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Gabna sameby hade begärt att ansökan ska avslås. Gruvan i Kaunisvaara är på Muonio samebys renbetesmarker. De har ett avtal med gruvan.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER