Bildkälla: Stockfoto

Ovzon i slutförhandling om order värd tio miljoner dollar

Teknikbolaget Ovzon är i pågående förhandlingar med Svenska rymdaktiebolaget, SSC, avseende en order på SATCOM-as-a-Service som inkluderar Ovzons mobila satellitterminaler. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ordern väntas ha ett ordervärde om cirka 10 miljoner dollar, motsvarande cirka 104 miljoner kronor, och huvuddelen av leveranserna beräknas ske under 2024.

"Offentliggörandet görs med anledning av att bolaget bedömer att förhandlingarna är i dess slutskede och att bindande avtal förväntas ingås i närtid. Det är dock inte säkert att ett bindande avtal avseende ordern hinner att ingås innan dess att teckningsperioden i bolagets förestående företrädesemission inleds den 22 november 2023. Ovzon bedömer dock att informationen avseende ordern, givet de pågående slutförhandlingarna, är av relevans för befintliga aktieägare och potentiella investerare inför den förestående företrädesemissionen", skriver Ovzon.

Ovzon beslutade den 20 oktober att genomföra en nyemission om 250 miljoner kronor. Teckningsperioden väntas inledas den 22 november och pågår fram till och med den 6 december.

Bolaget understryker att det, precis som i alla affärsförhandlingar, finns en risk att förhandlingarna avbryts och därmed inte leder till en order.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER