Bildkälla: Stockfoto

Nordea ökade rörelseresultatet mer än väntat (uppdatering)

(tillägg i hela nyheten)

Nordea Bank redovisar intäkter i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat.

"Vi hade en stark inledning på året. Trots ett dämpat konjunkturläge bibehöll vi en stabil affärsaktivitet", säger vd Frank Vang-Jensen.

De totala intäkterna uppgick till 3 085 miljoner euro (2 921), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Bloomberg.

Räntenettot uppgick till 1 954 miljoner euro (1 765), väntat 1 936 miljoner euro.

Provisionsnettot blev 763 miljoner euro (765), väntat var 767 miljoner euro.

Rörelsekostnaderna uppgick till 1 289 miljoner euro (1 422), analytikerkonsensus var 1 351 miljoner euro. Rörelsekostnaderna minskade med 9 procent till följd av betydligt lägre resolutionsavgifter. Exklusive lagstadgade avgifter ökade rörelsekostnaderna med
5 procent, främst till följd av löneinflation, ökad affärsaktivitet och fortsatta investeringar i teknik och riskhantering.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 1 796 miljoner euro (1 499).

Kreditförlusterna uppgick till 33 miljoner euro. I fjol var kreditförlusterna 19 miljoner euro. Väntat var kreditförluster på 83 miljoner euro.

Rörelseresultatet blev 1 763 miljoner euro (1 480), väntat var 1 571 miljoner euro.

Banken upprepar prognosen gällande avkastningen på eget kapital för 2024.

"Vi räknar med att uppnå en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent för helåret 2024, och siktar mot en lika stark lönsamhet under 2025", säger vd Frank Vang-Jensen.

Nordea, MEURQ1-2024KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2023Förändring
Intäkter3 0853 0202,2%2 9215,6%
Räntenetto1 9541 9360,9%1 76510,7%
Provisionsnetto763767-0,5%765-0,3%
Rörelsekostnader-1 289-1 351-1 422
Rörelseresultat före kreditförluster1 7961 49919,8%
Kreditförluster-33-83-19
Rörelseresultat1 7631 57112,2%1 48019,1%
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER