Mangold tar upp bevakning av Esen Esports - motiverat värde 1,65 kronor per aktie

Mäklarfirman Mangold har tagit upp bevakning av esportbolaget Esen Esports.

Annons

"Vägen till lönsamhet kan dröja och vi utesluter inte att bolaget kan komma att behöva mer kapital. En pågående nyttjandeperiod av teckningsoptioner pågår vilket tillför bolaget kapital. Det ska bidra till uppstart av dess nya verksamhet", skriver Mangold i sin analys.

I basscenariot får Esen Esports ett motiverat värde om 1,65 kronor per aktie, vilket skulle innebära ungefär en fördubbling mot nuvarande kursnivå.

Esen Esports siktar på att bli ett mediahus inom esport. Intäkter väntas komma från produktion, event, gaming och e-sport-verksamhet. Mangold bedömer att förvärv och en breddad verksamhet ökar omsättningen framöver. Tillväxttakten väntas bli 38 procent per år under åren 2020-2025.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser