Bildkälla: Stockfoto

Noteringsaktuella SHT siktar på att omsätta 70 miljoner kronor 2025 med hög bruttomarginal - vd

SHT Smart High-Techs vd Thien Laubeck presenterade bolaget vid en investerarpresentation hos Finwire på måndagen ​inför noteringen på Spotlight Stock Market. Sista anmälningsdagen i erbjudandet är den 28 oktober och första handelsdagen för aktien är den 18 november.

Erbjudandet omfattar 2 miljoner units till teckningskursen 11 kronor per unit. Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption TO1. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 22 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till 1,3 miljoner kronor. Erbjudandet är säkrat till 50 procent genom teckningsförbindelser. Bolaget värderas före nyemissionen till 125,4 miljoner kronor. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier hösten 2022.

Göteborgsbaserade SHT har en bakgrund från Chalmers tekniska högskola. Bolaget arbetar med att ta fram nya värmeavledande material förstärkt med grafen med fokus på elektronikkylning. Försäljning sker till företag för integration inom bland annat telekom-, dator- och fordonsbranschen, i princip till alla områden inom elektronik som kräver kylning.

Thien Laubeck framhåller att bolaget har en kommersiell produkt som säljs på marknaden och att bolaget inte har någon direkt konkurrent. Den marknad som bolaget riktar sig främst mot, fordon och halvledare, är värd 8 miljarder dollar.

SHT har sedan drygt ett år tillbaka produktionsorder på 1 000 till 2 000 enheter per månad åt Incavo som är en kund inom halvledarindustrin i Hongkong. Ordervärdet uppgår till 15 000 till 20 000 dollar per månad. Incavo har även under senaste tiden beställt andra produktstorlekar inom premiumsegmentet för högre prestandakrav vilket innebär att SHT har en orderpipeline för sex månader framåt motsvarande 50 000 dollar till kunden.

SHT har startat ett dotterbolag i Kina för att bygga upp en tillverkningsfabrik, där kinesiska investerare investerat 22 miljoner kronor mot en ägarandel om 15,45 procent, vilket ger en värdering om drygt 140 miljoner kronor för dotterbolaget. Därigenom täcks stora delar av bolagets kapitalbehov för att bygga upp en tillverkningsenhet i Kina.

SHT förväntas nå ett svagt negativt rörelseresultat för 2021. Under 2022 är målet att nå ett positivt rörelseresultat. Försäljningen i Kina förväntas öka väsentligt under 2022 samtidigt som nya kunder kommer till från Europa vilka servas från tillverkningsenheten i Göteborg.

Kassaflödet förväntas vara negativt under 2021 då investeringar görs i maskinpark och kompetensuppbyggnad genom rekryteringar. Ett positivt kassaflöde beräknas nås under 2023 eller 2024. SHT förväntas nå breakeven under 2023 och även kunna visa positivt resultat i slutet av fjärde kvartalet 2023. Målet är att bolaget 2025 ska nå en omsättning på 70 miljoner kronor. Bruttomarginalen för produkten är enligt bolagets bedömning givet full automation 65-85 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER