Bildkälla: Stockfoto

Katalysen Ventures ökar förlusten under Q1, förseningar för största innehavens finansieringsrundor

Investeringsbolaget Katalysen Ventures redovisar en ökad rörelseförlust under det fösta kvartalet jämfört med fjolåret.

Omsättningen sjönk till 0,6 miljoner kronor (1,0).

Rörelseresultatet blev -3,2 miljoner kronor (-1,3).

Resultatet före skatt var -3,2 miljoner kronor (-1,3), och efter skatt -3,1 miljoner kronor (-1,3).

Värdet på portföljen uppgick till 192,2 miljoner kronor under första kvartalet, en ökning med 5,6 procent från kvartalet innan (182). Värderingen bygger till 80 procent på "Last paid price".

"Även om vi är optimistiska inför framtiden, bör man komma ihåg att vi för närvarande bevittnar marknadstrender som inte har setts sedan början av 90-talet. De två största positionerna i vår portfölj är B2B-betalningsplattformen Payer och hybridevenemangsplattformen InvitePeople. Båda dessa bolag håller för närvarande på att planera större framtida finansieringsrundor med investmentbanker. Dessa processer kommer dock som ett resultat av den rådande marknadssituationen att ta längre tid än vad som ursprungligen beräknats. Vi förväntar oss att dessa framtida transaktioner kommer att ske till värderingar som är minst 2X de i slutet av Q1", skriver ledningen i rapporten.
Katalysen Ventures, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning0,61,0-40,0%
Rörelseresultat-3,2-1,3
Resultat före skatt-3,2-1,3
Nettoresultat-3,1-1,3
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER