Bildkälla: Stockfoto

Wicket Gaming rapporterar ökad förlust

Spelutvecklingsbolaget Wicket Gaming redovisar en ökad förlust i tredje kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 5 000 kronor (noll).

Aktiverat arbete för egen räkning var 5,9 miljoner kronor (3,1).

Rörelseresultatet blev -3,5 miljoner kronor (-2,1).

Resultatet före skatt var -4,0 miljoner kronor (-2,1).

Resultatet efter skatt blev -4,0 miljoner kronor (-2,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,61 kronor (-0,40).

- Det ekonomiska utfallet under tredje kvartalet ligger i linje med våra förväntningar. Den stora förändringen sker under fjärde kvartalet 2022 när Wegesrand konsolideras, kommenterar vd Eric De Basso i delårsrapporten.

Wicket Gaming, MkrQ3-2022Q3-2021
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-3,5-2,1
Resultat före skatt-4,0-2,1
Nettoresultat-4,0-2,3
Resultat per aktie, kronor-0,61-0,40
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER