Bildkälla: Stockfoto

Wicket Gaming kallar till extra stämma för att besluta om nyemission

Aktieägarna i spelutvecklingsbolaget Wicket Gaming kallas till extra bolagsstämma den 4 januari 2023 i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om den föreslagna företrädesemissionen av units. Stämman föreslås även besluta om en riktad nyemission av teckningsoptioner TO2 som tecknas av långivaren Formue Nord Fokus.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 19,48 miljoner och högst 77,91 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER