Bildkälla: Stockfoto

Zenergy ökar omsättning och rörelseresultat

Modulbostadsbolaget Zenergy redovisar ökande omsättning i första kvartalet 2023 jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Nettoomsättningen steg 15,1 procent till 24,4 miljoner kronor (21,2). De totala intäkterna var 25,6 miljoner kronor (21,5).

Rörelseresultatet blev 1,2 miljoner kronor (0,3), med en rörelsemarginal på 4,9 procent (1,4).

Resultatet före skatt var 1,2 miljoner kronor (0,1).

Resultatet efter skatt blev 1,2 miljoner kronor (0,1), en ökning med 1 100 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (0,00).

- Under första kvartalet har det varit full fart i produktionen, med flera leveranser av moduler till
projektet Kummelnäs. Processer bär frukt och verksamheten genererar vinst, vilket är oerhört
glädjande att förmedla. I ett läge med historiska höga inflationstal och en försämrad marknadsförutsättning kan Zenergy presentera en vinst på 1,2 miljoner (5 procent) med likvida medel om 14,1 miljoner, kommenterar vd Martin Karlsson i delårsrapporten.

Zenergy ser positivt på framtidsutsikterna.

- Vi hoppas att inom en snar framtid kunna presentera orders. Vi ser positivt på framtiden och
hoppas på att den vikande konjunkturen skapar möjligheter för oss att utvecklas tillsammans
med våra ramavtalskunder och nya kunder, för att bygga bostäder som alla har råd att äga eller
hyra, fortsätter Martin Karlsson.

Zenergy, MkrQ1-2023Q1-2022Förändring
Nettoomsättning24,421,215,1%
Rörelseresultat1,20,3300%
Rörelsemarginal4,9%1,4%
Resultat före skatt1,20,11 100%
Nettoresultat1,20,11 100%
Resultat per aktie, kronor0,000,00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER