Bildkälla: Stockfoto

C Security för dialog med potentiella långivare för överbrygga likviditetsbehov

Båtlarmspecialisten C Security har publicerat årsredovisningen för 2022. Bolagets revisor har till årsstämman den 29 juni avgivit en revisionsberättelse innehållande en upplysning om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

"Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen där styrelsen i stycket "Fortsatt drift" beskriver att bolaget aktivt arbetar med att förbättra likviditeten bland annat genom samarbeten med kunder och leverantörer och dialog med potentiella långivare. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten", skriver revisorn.

Styrelsen bekräftar att förutsättningarna för fortsatt drift gäller och ligger som grund för årsredovisningen. Till grund för denna bedömning ligger likviditetsbudgeten för 2023 och koncernens långsiktiga strategiska planer för närmaste åren.

"Förutom att spendera majoriteten av våra resurser på försäljning och kostnadseffektivisering så arbetar C Security Systems aktivt med att förbättra likviditeten genom täta samarbeten med kunder och leverantörer. Snabba leveranser och faktureringsprocesser, betalningsvillkor på max 30 dagar samt avbetalningsplaner är några av aktiviteterna för att förbättra likviditeten. Styrelsen har även en dialog med potentiella långivare för att överbrygga den kortsiktiga insufficiensen av likviditet", kommenterar styrelsen i ett pressmeddelande.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER