Bildkälla: Stockfoto

Analyst Group ser goda tillväxtutsikter för Ecorub men sänker nuvärdet för aktien

Analyst Group sänker det bedömda potentiella nuvärdet i ett basscenario för miljöteknikbolaget Ecorub till 0,44 kronor, från tidigare 0,52 kronor. Det framgår av en färsk uppdragsanalys.

Det tredje kvartalet var i linje med analyshusets förväntningar, samtidigt som utmaningen med att hantera rörelsekostnaderna noteras. Ecorub genomförde nyligen en företrädesemission, vilken bedöms stärka tillväxtutsikterna framöver.

Baserat på befintliga ordrar och fler potentiella "större" avtal framöver spår Analyst Group att omsättningen stiger till 98 miljoner kronor 2026.

"I samband med denna analysuppdatering upprepar vi vårt tidigare värderingsintervall i termer av bolagsvärde (154 miljoner kronor, reds. anm.). Med hänsyn till den genomförda emissionen och därav tillkommande antal aktier, uppdateras dock vårt härleda värde per aktie i samtliga scenarion", skriver analyshuset.

Det potentiella nuvärdet baseras på givet gjorda prognoser, en antagen p/s-målmultipel om 2,5 gånger samt en diskonteringsränta på 13,5 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER