Bildkälla: Stockfoto

Skåne-möllan minskar omsättning och rörelseresultat (uppdatering)

(tillägg i hela nyheten)

Mjöl- och spannmålsproducenten Skåne-möllan redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

"Den lägre omsättningen beror framförallt på en lägre snittintäkt efter genomförda anpassningar
till sjunkande börspriser på spannmål under perioden", skriver bolaget i en kommentar.

Den totala försäljningsvolymen var något lägre än för motsvarande period i fjol. Volymen standardprodukter minskade under kvartalet och bolagets värmebehandlade specialprodukter ökade i volym på såväl hemmamarknad som export.

Omsättningen sjönk 9,5 procent till 64,7 miljoner kronor (71,5).

Rörelseresultatet blev 2,8 miljoner kronor (3,8), med en rörelsemarginal på 4,3 procent (5,3).

Resultatet före skatt var 3,4 miljoner kronor (3,9).

Resultatet efter skatt blev 2,7 miljoner kronor (3,1), en minskning med 12,9 procent mot föregående år. Resultat per aktie uppgick till 0,25 kronor (0,28).

Skåne-möllan, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning64,771,5-9,5%
Rörelseresultat2,83,8-26,3%
Rörelsemarginal4,3%5,3%
Resultat före skatt3,43,9-12,8%
Nettoresultat2,73,1-12,9%
Resultat per aktie, kronor0,250,28-10,7%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER