Bildkälla: Stockfoto

Braincools företrädesemission övertecknades till 171 procent - preliminärt utfall

Medicinteknikbolaget Braincools företrädesemission blev övertecknad till cirka 171 procent, visar det preliminära utfallet. Därmed tillförs bolaget cirka 85,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen tecknades till cirka 95,2 procent med stöd av teckningsrätter och cirka 75,8 procent utan stöd av teckningsrätter. Då emissionen blev övertecknad har inga emissionsgarantier behövt tas i anspråk.

“Vi ser väldigt positivt på det stora intresset för Braincool och att vi lyckats genomföra en övertecknad emission. Framförallt är vi glada över att vi nu tillförs tillräckliga medel för att kunna investera för att sänka produktionskostnaderna för Braincool System, göra Rhinochill System redo för lansering samt förbereda kommersialiseringen av Cooral System för att uppnå vår målsättning om positivt kassaflöde", säger vd Jon Berg i en kommentar.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER