Bildkälla: Stockfoto

Trainimal ökar omsättning men minskar rörelseresultat

Trainimal, som erbjuder individanpassad träning och kostrådgivning digitalt, redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen steg 20,8 procent till 2,9 miljoner kronor (2,4).

Ebitda-resultatet blev -0,02 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor (-0,4).

Resultatet före och efter skatt var -0,6 miljoner kronor (-0,5).

Resultat per aktie uppgick till -0,25 kronor (-0,20).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0,4 miljoner kronor (0,5).

Under det fjärde kvartalet ökade bruttomarginalen för abonnemangsförsäljning till 70,1 procent (66,4). Vd Olja Rönnberg uppger att resultatet på sista raden är negativt till följd av ökade avskrivningar. "Men det är i alla fall 78 procent bättre än fjolårets nettoresultat efter avskrivningar. Marginalerna för våra medlemskap ökar till 64,2 procent, till följd av att Basic har låga kostnader per användare. Våra kunder lever fortsatt under tuffare ekonomiska förhållanden än vanligt, även om lättnader börjar synas nu. Vår strategi i detta läge är att säkerställa att våra tjänster alltid ska uppfattas som en prisvärd investering i hälsa och välbefinnande", skriver hon.

Samtidigt är bolaget nu på rätt väg, trots blygsamma siffror.

"Vi har nått båda våra delmål, positivt kassaflöde för helåret och positivt ebitda. Vi har kämpat hårt hela året för att komma till ett positivt kassaflöde och positivt resultat före avskrivningar och räntor (ebitda), utan att för den skull minska på utvecklingstakten för våra tjänster. Ännu så länge är siffrorna relativt blygsamma, men vi är definitivt på rätt väg nu", skriver Rönnberg.

Trainimal, MkrQ4-2023/2024Q4-2022/2023Förändring
Nettoomsättning2,92,420,8%
Ebitda-0,020
Rörelseresultat-0,6-0,4
Resultat före skatt-0,6-0,5
Nettoresultat-0,6-0,5
Resultat per aktie, kronor-0,25-0,20
Kassaflöde från löpande verksamhet0,40,5
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER